Home / Publicaties / Het ‘Huis voor klokkenluiders’

Het ‘Huis voor klok­ken­lui­ders’

Lie­ver renovatie dan nieuwbouw

13/12/2013

In 'Jaarboek Compliance 2014', uitgegeven door het Nederlands Compliance Instituut, zijn artikelen opgenomen over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de veranderingen in de compliancepraktijk.

Dian Brouwer en Tom van de Laar hebben hoofdstuk 15 voor hun rekening genomen. In deze bijdrage bespreken de auteurs het initiatief wetsvoorstel "Wet Huis voor klokkenluiders" en schetsen zij de contouren van een ander stelsel, waarin de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen, instellingen en organisaties centraal staat, en alleen wordt geregeld wat nodig is om te bewerkstelligen dat die organisaties hun verantwoordelijkheden daarwerkelijk nakomen.

Publicaties
Jaarboek_Compliance_2014_b.pdf
Downloaden
PDF 94,6 kB

Auteurs

Dian Brouwer
mr. T.A.H.M. van de Laar