Home / Publicaties / Het incassobeding in de ROZ-voorwaarden

Het incassobeding in de ROZ-voorwaarden

26/06/2009

Wanneer een vordering in rechte wordt geïncasseerd, worden kosten gemaakt, zoals de kosten van rechtsbijstand, het vast recht, en kosten verbonden aan het inschakelen van een deurwaarder. Maar voor wiens rekening komen deze kosten en tot welk bedrag?In dit artikel komt de vraag aan de orde in hoeverre de werkelijk gemaakte incassokosten kunnen worden verhaald op grond van de ROZ-voorwaarden.

Publicaties
TvHB_3_2009
Downloaden
PDF 356,2 kB

Auteurs

Portret vanArnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam