Home / Publicaties / Het nieuwe planschaderecht; de entree van het normaal...

Het nieuwe planschaderecht; de entree van het normaal maatschappelijk risico

04/08/2008

Door de uitvoering of vaststelling van planologische maatregelen kan een particulier schade lijden. Een bekend voorbeeld is dat iemand eigenaar is van een stuk grond en de mogelijkheid heeft op deze grond een mooie woning te bouwen. Wanneer deze mogelijkheid vervalt in een nieuw of herzien bestemmingsplan, wordt de grond een stuk minder waard en lijdt die eigenaar schade als gevolg van het bestemmingsplan.

Publicaties
Het nieuwe planschaderecht; de entree van het normaal maatschappelijk risico
Downloaden
PDF 184,5 kB