Home / Publicaties / Het opnemen van een uitvoerige samenvatting van een...

Het opnemen van een uitvoerige samenvatting van een onderzoeksrapport in de plantoelichting betekent dat het onderzoeksrapport zelf niet ter inzage hoeft te worden gelegd (Afd. bestuursrechtspraak RvS, 29 juli 2009)

15/10/2009

Een noot van Claes van Deutekom bij de uitspraak Afd. bestuursrechtspraak RvS, 29 juli 2009, nr. 200802145/1/R1.
Aan de actieve openbaarmakingsplicht die voortvloeit uit art. 3:11 Awb kan worden voldaan door een uitvoerige samenvatting van op het plan betrekking hebbende rapportages in de plantoelichting op te nemen.

Publicaties
Gemeentestem_2009_7324_a.pdf
Downloaden
PDF 244,4 kB