Home / Publicaties / Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten...

Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik

Boek 5 BW

05/06/2012

Gestapeld bouwen heeft de laatste decennia een vlucht genomen. Niet alleen vanwege grondschaarste, maar ook vanwege kostenbesparing en het efficiënte gebruik van de beschikbare ruimte. Met deze wijze van bouwen kan een kleiner stuk grond worden aangekocht en kan een hogere opbrengst worden gegenereerd doordat men de lucht in gaat. Extra kosten kunnen worden bespaard als een gebouw wordt gerealiseerd voor meerdere gerechtigden. De kosten voor de aankoop van de grond kunnen zo onder deze gerechtigden worden verdeeld.

Publicaties
Vastgoed_Fiscaal_Civiel_2012_05.pdf
Downloaden
PDF 92,4 kB