Home / Publicaties / Het peil in de polder

Het peil in de polder

31/03/2015

De Hoge Raad ziet de rechtsontwikkeling als nieuwe hoofdtaak. Daarmee infiltreert hij het terrein dat klassiek aan de wetgever was voorbehouden, waarmee de vraag rijst of de benoemingsprocedure en samenstelling van de Hoge Raad eigenlijk wel geschikt is voor die medewetgevende taak. Uit de recente jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt daarbij een grootscheepse verplaatsing van kosten van de rechter naar de verdediging. Daarmee beïnvloedt de Hoge Raad de rentabiliteit en dus de continuïteit van de advocatenpraktijken in negatieve zin.

005260_header
Publicaties
Strafblad_2015_01_a.pdf
Downloaden
PDF 810,4 kB

Auteurs

Dian Brouwer