Home / Publicaties / Het recht op bijstand door een advocaat en afstand...

Het recht op bijstand door een advocaat en afstand van recht nader beschouwd

Opmerkingen naar aanleiding van de EHRM-arresten PishchaInikov en Dayanan

07/04/2010

Het recht op bijstand door een advocaat is één van de fundamentele kenmerken van een eerlijk (straf)proces. Hoewel het niet uitgesloten is dat een verdachte onder omstandigheden rechtsgeldig afstand doet van dit recht, dient men streng te toetsen of hier sprake van is. Een waiver moet vrijwillig en knowing and intelligent zijn. De verdachte moet in staat zijn de consequenlies van zijn proceshouding te overzien. De huidige Nederlandse praktijk garandeert echter niet dat de informatie die hiervoor nodig is, aan de verdachte wordt verstrekt.

Publicaties
NJCM_Bulletin_2010_02
Downloaden
PDF 996,5 kB

Auteurs

Gina de Graaff