Home / Publicaties / Het verhaal van het retentierecht

Het verhaal van het retentierecht

09/07/2013

Hoewel het retentierecht altijd al een dankbaar onderwerp is geweest in bijdragen zoals deze, valt op dat veelal de wettelijke vereisten ex art. 3:290 BW e.v. centraal staan en meer in het bijzonder het 'feitelijke machtscriterium' de aandacht geniet; dat terwijl het uitoefenen van het retentierecht geen doel op zich is. Enerzijds fungeert het achterhouden van de zaak als pressiemiddel om de schuldenaar tot nakoming te dwingen, anderzijds strekt de achtergehouden zaak tot meerdere zekerheid van verhaal indien de schuldenaar onverhoopt niet meer wil of kan nakomen. In het huidig tijdsgewricht komt aan het laatste doel, het verhaal van het retentierecht, een steeds grotere rol toe. In dit artikel wordt kort een aantal zaken geschetst dat daarbij van belang kan zijn.

Publicatie
Vastgoedrecht_2013_03_a.pdf
Downloaden
PDF 1 MB

Auteurs

Jeroen-Berlage-CMS-NL
Jeroen Berlage
Partner
Amsterdam
Thomas
Thomas de Leeuwe