Home / Publicaties / Het wetgevingsproces inzake het verbod op de pels...

Het wetgevingsproces inzake het verbod op de pelsdierhouderij

25/11/2010

Vanuit de agrarische sector zijn de afgelopen decennia de nodige ervaringen opgedaan met het via wetgeving beperken van agrarische activiteiten. Er is geprocedeerd over de vraag of dit tot onevenredige schade voor de individuele ondernemers zou leiden. In het op 30 juni 2009 aangenomen wetsvoorstel is de overgangstermijn van 10 jaar blijven bestaan. Echter omdat uit de parlementaire behandeling gebleken was dat een aanpassing van de overgangstermijn wenselijk was, zodat de overgangstermijn aan zou sluiten bij het normale regime van afschrijvingen van het type investeringen dat in de pelsdierhouderijen wordt gehanteerd, hebben de initiatiefrremers op 20 april 2010 een novelle ingediend strekkende tot wijziging van de overgangstermijn. De overgangstermijn is verlengd tot 1 januari 2024. Dit voorstel is op 16 juni 2010 door de Tweede Kamer aangenomen. Het initiatie Voorstel inclusief de novelle ligt nu bij de Eerste Kamer.

Publicatie
Tijdschrift_Agrarisch_recht_2010_11
Downloaden
PDF 163 kB