Home / Publicaties / Hoe zit het ook alweer? Tarieven en termijnen in de...

Hoe zit het ook alweer? Tarieven en termijnen in de btw en overdrachtsbelasting

09/11/2012

In de fiscale wetgeving zijn verschillende maatregelen opgenomen om de vastgoedmarkt te stimuleren. Zo zijn onder meer een aantal termijnen verlengd en tarieven aangepast. Hieronder willen we in een overzicht alle nieuwe termijnen en maatregelen op een rij zetten.

Omzetbelasting
Tariefsverhoging naar 21%

Voor koop/aannemingsovereenkomsten die vóór 1 oktober 2012 zijn gesloten, geldt een overgangsregeling met betrekking tot de tariefsverhoging. Hierdoor is het 21%-tarief alleen van toepassing op termijnen die ná 30 september vervallen. Termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn verschuldigd, zijn belast tegen het 19%-tarief.

Alleen voor nieuwbouwwoningen geldt een aanvullende regeling. Als het koopcontract dateert van vóór 28 april 2012, dan is het 19%-tarief van toepassing op alle termijnen die vóór 1 oktober 2013 vervallen. De bouwtermijnen voor woningen mogen dus nog bijna een jaar tegen 19% gefactureerd worden.

Overdrachtsbelasting
Projectontwikkelaarsresolutie ("POR")

De staatssecretaris van Financiën had goedgekeurd dat wanneer een onroerende zaak binnen 6 maanden na ingebruikname/start verhuur werd verkregen, de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting mocht worden toegepast. Deze termijn van 6 maanden is thans opgerekt naar 24 maanden. De 24-maandstermijn geldt voor gevallen waarin de eerste ingebruikneming/verhuur op of na 1 mei 2012 plaatsvond.
De verlengde POR kan worden toegepast bij alle soorten vastgoed.

Opvolgende verkrijgingen

In artikel 13 WBR is geregeld dat bij een opvolgende verkrijging van dezelfde binnen zes maanden na de eerste verkrijging, slechts overdrachtsbelasting wordt geheven over de tussentijdse waardegroei. Deze zesmaandstermijn is verlengd naar 36 maanden, voor gevallen waarin de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015.
Voor woningen gelden nu drie verschillende termijnen:

- 12 maanden bij een eerste verkrijging in de periode 1-1-2011 t/m 31-12-2011;
- 6 maanden bij een eerste verkrijging in de periode 1-1-2012 t/m 31-08-2012; en
- 36 maanden bij een eerste verkrijging in de periode 1-9-2012 t/m 31-12-2014.

Tariefsverlaging voor woningen

Vanaf 15 juni 2011 geldt het verlaagde 2%-tarief voor de verkrijging van een woning (inclusief de ondergrond, tuin en andere aanhorigheden). Deze aanvankelijk tijdelijke maatregel heeft inmiddels een definitief karakter. Vanaf 1 januari 2013 wordt de reikwijdte van het lage tarief enigszins uitgebreid. Het lage tarief wordt dan ook van toepassing op aanhorigheden die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Vooralsnog (in 2012) geldt het lage tarief dus alleen bij de gelijktijdige verkrijging van aanhorigheden tezamen met de woning.

Auteurs

Portret van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam