Home / Publicaties / HR rekt begrip 'sportaccommodatie' verder op

HR rekt begrip 'sport­ac­com­mo­da­tie' verder op

05/12/2011

Binnen de omzetbelasting bestaan een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen voor sportaanbieders. Zo is onder meer 'het geven van gelegenheid tot sportbeoefening' btw-belast tegen het lage tarief van 6%. Vele sportorganisaties proberen hun dienstverlening (al dan niet via een "verhuurstichting") onder dit lage tarief te brengen. De aanwezigheid van een sportaccommodatie is dan essentieel, maar het begrip sportaccommodatie mag ruimer worden gelezen dan tot op heden werd gedacht. Dit blijkt uit twee recente HR-uitspraken.

Een kleine geschiedenis
De Nederlandse faciliteit 'gelegenheid tot sportbeoefening' wordt in de Europese Btw-richtlijn aangeduid als 'het recht gebruik te maken van sportaccommodaties'. Tot aan het HR-arrest inzake de Nijmeegse Vierdaagse, moest bij het begrip sportaccommodaties gedacht worden aan onder meer sportvelden, sporthallen, atletiekbanen of fitnesscentra. In een aantal rechtszaken heeft de Belastingdienst (vergeefs) geprobeerd de werking van het 6%-tarief tot dergelijke onroerende zaken te beperken. De HR interpreteert het begrip echter ruimer. In het vierdaagse-arrest maakte hij uit dat ook openbare ruimtes, zoals wegen of bossen, een sportaccommodatie kunnen vormen. Dit is het geval als deze ruimtes (voor een bepaalde periode) gereserveerd zijn voor sportbeoefening. De staatssecretaris van Financiën heeft zijn beleid daarop aangepast. In de praktijk bestaat echter nog vaak onduidelijk en onenigheid over de reikwijdte van de 6%-faciliteit.

HR-uitspraken 2 december 2011
Zeilles
Het eerste arrest betreft een zeilschoolhouder die zeil- en surfarrangementen aanbiedt. Hij doet dat vanuit een accommodatie op de wal, waarin zich de nodige sanitaire voorzieningen, douche- en kleedruimten en dag- en overnachtingsverblijven bevinden. Daarnaast heeft de zeilschoolhouder het exclusieve gebruiksrecht van een jachthaven. De zeil- en surflessen vinden echter ook plaats op het openbare vaarwater, waarvan een gedeelte is afgebakend met boeien en vlotten. Het gebruik van dit gemarkeerde gedeelte is niet formeel geregeld.
Volgens de HR zijn de zeil- en surflessen belast tegen het 6%-tarief. Hieraan doet niet af dat het zeilen en surfen mede plaatsvindt op het grote water. De HR legt het begrip sportaccommodatie ruim uit. Dat het gemarkeerde vaarwater niet formeel gereserveerd is, is kennelijk niet van belang.

Hardlooptraining
In het arrest inzake de hardlooptrainingen rekt de HR het begrip sportaccommodatie nog verder op. De zaak betreft een trainer die hardloopsessies verzorgt. De trainingen beginnen op een sportcomplex (met kleedkamers, douches, een kantine en een fysiotherapeut) en eindigen daar ook. Het hardlopen zelf vindt plaats op de openbare weg, onder begeleiding van de trainer.
Ook in deze zaak oordeelt de HR dat sprake is van 'het geven van gelegenheid tot sportbeoefening', belast tegen het btw-tarief van 6%. Dat het daadwerkelijke sporten plaatsvindt op de openbare weg, die in het geheel niet gereserveerd is, blijkt hieraan niet af te doen. Voldoende is dat de trainer een locatie huurt van waaruit de deelnemers vetrekken en weer terug komen, waar zij zich verzorgen en waar de sportieve en paramedische begeleiding plaatsvindt.

Conclusie
De HR koppelt de dienstverlening bestaande uit het gelegenheid bieden tot sportbeoefening nog steeds aan de aanwezigheid van een sportaccommodatie. Het begrip sportaccommodatie mag evenwel zeer ruim worden geïnterpreteerd. Een locatie waar de sporters verzamelen, omkleden en douchen, lijkt voldoende.

Contact: Etienne Cox
Belastingadviseur
T +31 30 2121 585
E etienne.cox@cms-dsb.com

Auteurs

Portret vanEtienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam