Home / Publicaties / Huurovereenkomsten gaan op de balans van huurders...

Huurovereenkomsten gaan op de balans van huurders komen

11/12/2012

De verwerking van leaseovereenkomsten (zoals huurovereenkomsten) in de jaarrekening is al decennia een veelbesproken onderwerp. Begin 2013 zullen naar verwachting de International Accounting Standards Board (IASB) en haar Amerikaanse equivalent, de Financial Accounting Standards Board (FASB), een nieuwe ontwerpstandaard uitbrengen over de verwerking van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. In deze ontwerpstandaard worden nieuwe regels voorgesteld voor de financiële verslaggeving van leaseovereenkomsten. Deze gaan ook voor huurovereenkomsten van vastgoed gelden. Vandaag de dag kennen ondernemingen nog het onderscheid tussen zogenaamde operationele leaseovereenkomsten en financiële leaseovereenkomsten.
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de huidige regelgeving. Daarna worden de beweegredenen om tot de nieuwe leasestandaard te komen kort uiteen gezet. We lichten vervolgens de voorgestelde veranderingen in de regelgeving toe. Daarna komen mogelijke gedragsveranderingen en gevolgen voor ondernemingen aan bod inclusief de mogelijke juridische consequenties.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Huurrecht_Bedrijfsruimte_2012_06_b.pdf
Downloaden
PDF 260,7 kB

Auteurs

Portret van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
J.B. Backhuijs
J. Tahtah