Home / Publicaties / Huurprijs bedrijfsruimte berekenen na vergelijkin...

Huurprijs bedrijfsruimte berekenen na vergelijking

21/03/2008

De wet kent een procedure, aan de hand waarvan de huurprijs van winkelruimte door tussenkomst van de rechter kan worden aangepast. Deze mogelijkheid ontstaat wanneer de looptijd van de huurovereenkomst voor bepaald tijd afloopt. Wanneer de huurovereenkomst is aangegaan voor on-bepaalde tijd, is een huuraanpassing mogelijk telkens wanneer ten minste 5 jaar zijn verstreken na de laatste huurprijsaanpassing. Daarbij gaat het voor de duidelijkheid om een aanpassing van de reële huurprijs, en niet om een indexering van de huurprijs.

Publicaties
Cobouw_3_2008
Downloaden
PDF 199,6 kB

Auteurs

Portret vanArnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam