Home / Publicaties / Huurprijsaanpassingsbedingen

Huur­prijs­aan­pas­sings­be­din­gen

07/09/2010

Veel huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte bevatten een beding dat (een der) partijen het recht geeft om de huurprijs aan te passen aan de markthuurprijswaarde. Deze markthuurprijsaanpassing is vaak gekoppeld aan een verlenging van de huurovereenkomst en/of de ommekomst van een periode van 5 jaren ingeval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met het opnemen van een dergelijk beding beogen met name verhuurders te waarborgen dat de huurprijs gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de markthuurprijs. Na verloop van een aantal jaren kan de huurprijs, ook wanneer de huurprijs is geïndexeerd op grond van de consumentenprijsindex of anderszins, achterblijven bij de toepasselijke markhuurprijs. In deze bijdrage worden twee complicaties bij de toepassing van deze huurprijsaanpassingsbedingen behandeld. Achtereenvolgens wordt besproken tot welk moment een beroep op het huurprijsaanpassingsbeding kan worden gedaan en met welke omstandigheden rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de toepasselijke markthuurprijs.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Huurrecht_Bedrijfsruimte_2010_04

Auteurs

Portret van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam