Home / Publicaties / In naam van de pandgever!

In naam van de pandgever!

04/01/2012

De stille verpanding van vorderingen is veelvuldig onderwerp van discussie. Over een aantal aspecten is inmiddels door de Hoge Raad geoordeeld. De laatste tijd staat met name de stille verpanding van vorderingen door een financier in naam van de pandgever ten gunste van zichzelf in de aandacht. Helemaal sinds financiers gebruik zijn gaan maken van een zogenaamd 'verzamel- of stampandakte', waarin financiers namens al hun leningnemers of zekerheidsgevers in één keer een stil
pandrecht vestigen op aan hen toebehorende vorderingen. Vorig jaar en ook dit jaar hebben twee verschillende rechtbanken zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van deze constructie, zodat een begin is gemaakt op weg naar duidelijkheid over deze constructie.

Publicatie
Update_Banking_and_Finance_2012_januari_e
Downloaden
PDF 75 kB