Home / Publicaties / Informatieplicht van de franchisegever

Informatieplicht van de franchisegever?

15/09/2010

Onder de pijler FranchiseRecht heeft in een aantal edities van RetailTrends artikelen gestaan over de problematiek van omzetprognoses in franchiserelaties en de zorgplicht die de franchisegever in dit verband heeft. Er is ook kort ingegaan op de mate waarin de franchisegever zich heeft te houden aan het geven van informatie aan de potentiële franchisenemer. ln dit artikel wordt hier vanuit zowel Nederlands als Europees perspectief nader op ingegaan.

Publicaties
Retailtrends_2010_09
Downloaden
PDF 497,9 kB

Auteurs

Portret van Anita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam