Home / Publicaties / Initiatiefwetsvoorstel: Huis voor Klokkenluiders

Ini­ti­a­tief­wets­voor­stel: Huis voor Klokkenluiders

Opmerkingen en vragen van CMS Derks Star Busmann N.V. en Mizuho Nederland N.V.

20/05/2014

Op 20 mei 2014 wordt in de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel ‘houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders’ behandeld.

Ten behoeve van de behandeling is door CMS en Mizuho een white paper aan de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en aan de initiatiefnemers verstrekt.

De auteurs onderschrijven het belang van een goede bescherming van klokkenluiders maar zetten vraagtekens bij de technische vormgeving van het initiatiefwetsvoorstel.

Publicaties
CMS_Mizuho - Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders_a.pdf
Downloaden
PDF 326,4 kB

Auteurs

Stephanie Dekker
T.A.H.M. van de Laar