Home / Publicaties / Instructiebevoegdheid en de aansprakelijkheid van...

In­struc­tie­be­voegd­heid en de aan­spra­ke­lijk­heid van de moe­der­ven­noot­schap als me­de­be­leids­be­pa­ler van haar dochter-bv op grond van art. 2:248 lid 7 BW

een kwestie van balans

10/07/2014

Het is lange tijd onderwerp van discussie geweest of het toegestaan was om aan de algemene vergadering een concrete instructiebevoegdheid toe te kennen jegens het bestuur. Concrete instructies vormen namelijk een zwaardere inbreuk op de bestuursautonomie dan algemene instructies. In concernverhoudingen is het geven van concrete instructies echter eerder regel dan uitzondering.
De auteur gaat nader in op de aansprakelijkheid in concernverhoudingen.

Publicaties
Onderneming en Financiering_2014_02_a.pdf
Downloaden
PDF 270,1 kB

Auteurs

Portret van Dena Mokhberolsafa
Dena Mokhberolsafa
Advocaat
Amsterdam