Home / Publicaties / Integratie milieu en ruimtelijke ordening: verleden...

Integratie milieu en ruimtelijke ordening: verleden, heden, en toekomst

02/04/2020

Bestemmingsplannen dienen onder andere om bedrijfsactiviteiten en andere gevoelige bestemmingen op elkaar af te stemmen. Door milieugevoelige bestemmingen en bedrijvigheid te scheiden kan (geluid-)hinder worden vermeden. Milieu is in de afgelopen 50 jaar steeds meer onderdeel geworden van de ruimtelijke ordening. Niettemin is de vraag actueel of milieunormen in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Wetgeving en jurisprudentie hebben op dit punt niet stilgestaan. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Nederlandse Stichting Geluidhinder wordt in dit artikel hierop ingegaan en bekeken wat de Omgevingswet op dit punt brengt.

Luurt Wildeboer is lid van de redactie van het tijdschrift Geluid.

Publicaties
Geluid_2020_1
Downloaden
PDF 77,5 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer