Home / Publicaties / Interpretatieve richtsnoeren bij de PSO-verordeni...

Interpretatieve richtsnoeren bij de PSO-verordening

18/12/2014

De Europese 'PSO-verordening', die op 3 december 2009 in werking is getreden, heeft tot doel een interne markt tot stand te brengen voor het aanbieden van openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (verordening van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 met nummer 1370/2007). De PSO-verordening bevat onder meer de voorwaarden waaronder betalingen aan concessiehouders verenigbaar worden geacht met de interne markt en zijn vrijgesteld van voorafgaande aanmelding van staatssteun bij de Europese Commissie. Ook bevat de PSO-verordening een verplichting tot aanbesteding van bepaald openbaar personenvervoer en uitzonderingen op die verplichting.

Publicaties
Tijdschrift_Aanbestedingsrecht_2014_06_b.pdf
Downloaden
PDF 4,5 MB

Auteurs

Caroline van Hulsteijn