Home / Publicaties / Inwerkingtreding van CRR en CRD IV: de voltooiing...

Inwerkingtreding van CRR en CRD IV: de voltooiing van de Bazel III implementatie

01/04/2014

Op 1 januari 2014 werden de meeste bepalingen Verordening (EU) Nr. 575/2013 van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRR) van kracht. De dag ervoor diende Richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRD IV-Richtlijn) in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie te zijn omgezet. Deze implementatie deadline heeft Nederland niet gehaald. In dit artikel wordt ingegaan op enkele aspecten van de CRR en op de Nederlandse wetgeving zoals deze na de implementatie van de CRD IV zal luiden.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Financieel_recht_2014_03_a.pdf
Downloaden
PDF 368,3 kB