Home / Publicaties / Jaarboekje Onroerende Zaken 2010

Jaarboekje Onroerende Zaken 2010

27/09/2010

De praktijkgroep Real Estate van CMS Derks Star Busmann heeft het Jaarboekje Onroerende Zaken 2010 uitgebracht.

Dit handige boekje brengt de vastgoedprofessional volledig op de hoogte van de juridische aspecten van het vastgoedrecht.

In het boekje worden alle relevante juridische invalshoeken belicht op het gebied van verbintenissenrecht, bestuursrecht en zakenrecht. Aan de orde komen:

 • eigendom en beperkte zakelijke rechten
 • projectontwikkeling en PPS
 • de Grondexploitatiewet
 • het bouwrecht
 • het aanbestedingsrecht
 • mededinging
 • huur- en pachtrecht
 • de Wet op de ruimtelijke ordening
 • de Woningwet
 • de Wabo
 • de Onteigeningswet en de WVG
 • milieu- en omgevingsrecht
 • monumenten en archeologie.

Het jaarboekje wordt ter beschikking gesteld aan cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann en is daarnaast verkrijgbaar via uitgeverij Maklu. Voor meer informatie of het aanvragen van een exemplaar kunt u contact opnemen met onze afdeling Business Development & Communications via bdc@cms-dsb.com. In uw bericht graag uw naam en adresgegevens vermelden.