Home / Publicaties / Juridische tips en aantekeningen

Juridische tips en aan­te­ke­nin­gen

23/03/2005

Om de veranderingen en vernieuwingen in te voeren die in deel II van dit boek zijn beschreven, is het vaak nodig om ook opnieuw te kijken naar de statuten en [huishoudelijk] reglementen van een vereniging. Soms om nieuwe organen op te nemen, of procedures opnieuw te beschrijven, soms juist om een te veel aan formele verplichtingen weg te halen. Er is bij besturen van verenigingen vaak huiver om de bestaande statuten of reglementen te wijzigen. De formele taal en onzekerheid over juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn een barrière. Bovendien wordt het formele traject naar een statutenwijziging ook vaak als belemmerend gezien. Om iets meer licht te werpen op de mogelijkheden en onmogelijkheden zal in dit laatste hoofdstuk ingegaan worden op een aantal juridische aspecten van de inrichting van verenigingen.

Allereerst wordt de macht van de algemene vergadering beschreven [9.1]. Vervolgens wordt een aantal beginselen van de vereniging vanuit een juridisch perspectief kort belicht. Wat mag er nu wel en niet op het gebied van,

  • stemrecht, getrapte verkiezingen van afgevaardigden en inspraak [9.2];
  • algemeen bestuur, dagelijks bestuur - juridische verankering van besturen op afstand [9.3]: en
  • de juridische positie van een werkorganisatie en directie, of andere zelfstandige steunstichting [9.4].

In een laatste paragraaf [9.5] wordt ingegaan op het traject van het wijzigen van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

Publicaties
Juridische_tips_en_aantekeningen
Downloaden
PDF 8,7 MB