Home / Publicaties / Jurisprudentie luchtkwaliteit: afdwingbaarheid maatregelen...

Jurisprudentie luchtkwaliteit: afdwingbaarheid maatregelen en overgangsrecht

20/10/2008

Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie van de EG een belangwekkend arrest gewezen dat de betrokken autoriteiten in de verschillende lidstaten dwingt maatregelen te treffen bij ernstige luchtverontreiniging door fijnstof. Volgens milieuorganisaties vormt deze uitspraak een doorbraak omdat het EU-burgers de kans biedt om naleving van luchtkwaliteitseisen, in het bijzonder de normen voor fijnstof, af te dwingen.

In deze bijdrage zal de auteur in de eerste plaats de relevante overwegingen van het Hof weergeven. Vervolgens zal worden ingegaan op enkele eerdere uitspraken van Nederlandse rechters naar aanleiding van verzoeken van bewoners om maatregelen te treffen teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren. Ten slotte zal in deze bijdrage aandacht worden besteed aan de betekenis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in relatie tot het onderhavige arrest.

Publicaties
Jurisprudentie luchtkwaliteit: afdwingbaarheid maatregelen en overgangsrecht
Downloaden
PDF 149,7 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer