Home / Publicaties / Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? (HR...

Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? (HR 21 december 2012, LJN BX7491)

22/05/2013

In zijn arrest van 21 december 2012 komen de leerstukken kansschade en proportionele aansprakelijkheid aan de orde. Deze leerstukken hebben volgens de Hoge Raad ieder een eigen toepassingsbereik. Indien een beroep wordt gedaan op proportionele aansprakelijkheid, geldt dat de rechter op grond van het arrest Fortis/Bourgonje (HR 24 december 2010, LJN BO1799) dit beroep met terughoudendheid moet benaderen. Deze terughoudende benadering geldt niet in gevallen waarin het leerstuk van kansschade van toepassing is.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_Berichten_2013_10_a.pdf
Downloaden
PDF 279,2 kB