Home / Publicaties / Kijk je sponsorovereenkomst er nog maar eens op n...

Kijk je sponsorovereenkomst er nog maar eens op na!

09/04/2009

NOC*NSF heeft alle sporters, sportverenigingen, sportorganisaties, evenementenorganisatoren, sponsors, gemeenten en alle andere bij de sport betrokken partijen opgeroepen om zo snel mogelijk te melden wat de economische crisis voor hun sportpraktijk betekent.

Geert Slot van NOC*NSF verklaarde recent, dat nog niet veel van de aangesproken partijen zich gemeld hebben. De verwachting is dat na de zomer daar meer aanleiding toe zal zijn. Sponsors zullen onder de huidige economische omstandigheden terughoudender zijn bij het aangaan of verlengen van sponsorovereenkomsten.

Rondom de zomerperiode is er voor veel sponsors weer aanleiding om hun sponsoring voor de komende jaren goed onder de loep te nemen. Met name geldt dit voor sponsors van Olympische wintersporten. Hun sponsoring loopt veelal voor een periode van de Olympische vier jaar en zal derhalve eind maart 2010 in de meeste gevallen eindigen.

Het is voor sportbonden, sporters, verenigingen en al de hiervoor genoemde partijen aan te raden niet af te wachten wat de sponsor zal besluiten te doen na afloop van de overeenkomst. Hoe eerder hoe beter moet de sponsor om duidelijkheid worden gevraagd. Het zal moeilijk zijn om nieuwe sponsoren te vinden, mocht de bestaande sponsor besluiten niet door te gaan. Duidelijkheid over de vraag “what next” mag van de huidige sponsor daarom zeker nu verwacht worden.

Het is dan ook goed om de sponsorovereenkomst maar weer eens uit de kast te halen. Vaak geeft deze ook wel aan wat partijen moeten doen om te komen tot verlenging.

Het is gebruikelijk dat partijen eerst gedurende een periode met elkaar in overleg treden om de mogelijkheden en voorwaarden van een mogelijke verlenging te verkennen. Komen partijen er dan niet uit, dan staat het de gesponsorde vrij om met andere partijen in overleg te treden.

Soms zie je in contracten nog wel eens staan, dat de oorspronkelijke sponsor dan nog daarna een gelijkwaardig aanbod mag doen aan het aanbod van de nieuw gevonden, potentiële sponsor. Dat is een lastige bepaling om in de praktijk te brengen, maar ondanks de bedenkingen die je er bij kan hebben, is het naar mijn mening geen onredelijke bepaling.

Een bepaling als bovengenoemd bemoeilijkt de sportbond of sporter in zijn onderhandelingen met een mogelijk nieuwe sponsor. Het is aan deze slecht te verkopen dat je onderhandelingen start in de wetenschap dat je uiteindelijk eerst nog terug moet naar de oorspronkelijke sponsor om die de gelegenheid te geven een gelijkwaardig aanbod te doen.

Er is echter wel degelijk een belang voor de oorspronkelijke sponsor een dergelijke bepaling in het contract opgenomen te hebben. Immers, als de oorspronkelijke sponsor de overeenkomst wel zou willen verlengen maar tegen een lagere sponsorfee dan de sportbond of sporter voor ogen staat, dan zouden de onderhandelingen daarop wel eens stuk kunnen lopen. Als dan later blijkt dat een andere sponsor wel zou willen instappen, maar eveneens tegen een lagere prijs, dan heeft de sportbond of sporter zich kennelijk te rijk gerekend. In dat licht is het redelijk dat de oorspronkelijke sponsor toch nog eens de gelegenheid krijgt te bekijken of partijen het alsnog eens kunnen worden. In de huidige tijd is dit laatste een realistisch scenario.

De sponsor heeft dat bovendien gezien zijn trouwe staat van dienst en geboden (financiële) ondersteuning gedurende een aantal jaren aan de sportbond of sporter, op zijn minst verdiend.

Auteurs

Dolf Segaar