Home / Publicaties / Klachtplicht kan uitkomst bieden

Klachtplicht kan uitkomst bieden

08/07/2010

ln RetailTrends 1 van dit jaar is onder de pijler FranchiseRecht de problematiek besproken van omzetprognoses in franchiserelaties. Franchisenemers kunnen franchisegevers aansprakelijk stellen als zij de beoogde omzetprognose niet halen. Maar dit kan niet zomaar. De klachtplicht kan hierbij uitkomst bieden.

004986_header
Publicaties
Retailtrends_2010_07
Downloaden
PDF 2,7 MB

Auteurs

Portret vanAnita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam