Home / Publicaties / Knelpunten in het nieuwe pachtrecht

Knelpunten in het nieuwe pachtrecht?

03/03/2008

Op 1 september 2007 werd de Pachtwet ingetrokken en trad titel 5 van boek 7 BW, de titel `Pacht´, in werking. Al in het eerste levensjaar van deze nieuwe titel heeft het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht het nodig geacht om een preadvies te schrijven over knelpunten in deze titel. Onderzocht wordt of er met het overbrengen van de regels over de pacht vanuit de Pachtwet naar het BW inderdaad knelpunten bestaan.

Publicaties
Knelpunten in het nieuwe pachtrecht?
Downloaden
PDF 2,1 MB