Home / Publicaties / Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2011

Kroniek Nederlands me­de­din­gings­recht 2011

14/05/2012

Het verslagjaar 2011 bracht een aardige oogst aan zaken en ontwikkelingen voort. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) rondde zes kartelzaken af met een boetebesluit en legde daarmee aan vierendertig ondernemingen een boete op van in totaal 39,7 miljoen euro. Al met al viel er in 2011 voor een volger van de mededingingspraktijk het nodige te beleven. Te veel om allemaal in detail te bespreken. In deze kroniek komen daarom alleen de naar de auteurs mening meest interessante zaken en ontwikkelingen aan bod. Zij zullen zich daarbij, zoals te doen gebruikelijk, beperken tot besluiten van de NMa en zaken die hun oorsprong vinden in een besluit van de NMa of daarmee verband houden.

Publicaties
Kroniek_Nederlands_Mededingingsrecht_2011_ MM 2012_02
Downloaden
PDF 224,2 kB

Auteurs

Portret vanEdmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret vanAnnemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Counsel
Amsterdam
Portret vanRobert Bosman
Robert Bosman
Roderick Nieuwmeyer
Toon meer Toon minder