Home / Publicaties / Kroniek Staatssteunrecht 2011

Kroniek Staatssteunrecht 2011

16/04/2012

Deze kroniek beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het staatssteunrecht in 2011. Dat waren er, zoals bekend, niet weinig. 2011 was een turbulent jaar voor de Nederlandse woningcorporaties, die worstelden met de vraag welke gevolgen het staatssteunrecht had voor hun organisatie (par. 2). Bovendien werd 2011 gekenmerkt door de opmerkelijke ontwikkeling dat overheden steeds vaker zelf een beroep doen op het staatssteunrecht om gemaakte afspraken of gedane toezeggingen terug te draaien (par. 3). Daarnaast werd in 2011 diverse malen onderstreept dat overheden en rechters er alles aan moeten doen om staatssteun die onrechtmatig blijkt te zijn onverwijld terug te vorderen (par. 4). Verder werd in 2011 zowel duidelijkheid verschaft over de vraag welke financiële afspraken nu precies aan het staatssteunrecht moeten worden getoetst (par. 5), als over de vraag in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) (par. 6). Wellicht als gevolg van de economische crisis viel het tenslotte op dat in 2011 veel rechtszaken betrekking hadden op de relatie tussen vastgoed en staatssteun (par. 7).

Publicaties
Bouwrecht, 2012, nr. 3, p. 149-154
Downloaden
PDF 733,5 kB

Auteurs

Allard Knook