Home / Publicaties / Leergeld

Leergeld

05/03/2010

Scherp financieel management kan een ondernemer forse besparingen opleveren. Betaaltermijnen worden, al dan niet met instemming van de leverancier, opgerekt. De leverancier die de meeste druk uitoefent, wordt (als eerste) betaald.
Los van schending van contractuele afspraken tussen ondernemer en leverancier is er geen algemene regel die voorschrijft dat een ondernemer is gehouden om al zijn crediteuren steeds naar evenredigheid van hun vorderingen te betalen. Selectieve betaling is in beginsel toegestaan.

Publicaties
Utrecht_Business_2010_01
Downloaden
PDF 35,4 kB

Auteurs

Portret van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Amsterdam