Home / Publicaties / Mandeligheid en splitsing in appartementsrechten als...

Mandeligheid en splitsing in appartementsrechten als rechtsfiguren voor parkmanagement

04/06/2009

In de praktijk bestaat de behoefte om regels betreffende het gebruik van een gemeenschappelijk perceel grond dwingend op te leggen aan de rechthebbenden tot en gebruikers van deze grond.
In dit artikel worden de rechtsfiguren mandeligheid en splitsing in appartementsrechten aan de hand van een casus nader toegelicht en uitgewerkt. Tevens wordt bezien hoe aan de hiervoor bedoelde behoefte tegemoet kan worden gekomen.

Publicaties
Vastgoed_Fiscaal_Civiel_2009_8.pdf
Downloaden
PDF 732,6 kB

Auteurs

Portret van Jasper Kampherbeek
Jasper Kampherbeek
Partner
Amsterdam