Home / Publicaties / Marketing Practice Regulation and Consumer Protection...

Marketing Practice Regulation and Consumer Protection in the EC Member States and the US: "Country Report The Netherlands"

01/08/2002

Rogier de Vrey heeft een bijdrage geleverd aan "Marketing Practice Regulation and Consumer Protection in the EC Member States and the US" met "Country Report The Netherlands".

De ontwikkeling van een Europese wet, die toeziet op eerlijke handel ["Lauterkeitsrecht"] is zonder een grondige kennis van de regelingen in de diverse lidstaten niet mogelijk. De rechtsorde in de VS fungeert als referentie- en oriëntatiepunt voor hervormingsoverwegingen.

Bij de gezamenlijke analysemethode, die wordt gehanteerd bij het opstellen van de 16 rapporten voor de diverse landen, is gebaseerd op een interpretatie van deze "wet op de eerlijke handel" als een wet, die toeziet op een eerlijke marktcommunicatie en die zich niet richt tot de concurrerende marktdeelnemers maar juist tot de consument. Deze interpretatie biedt een volledig nieuwe mogelijkheid om het marktgedrag van de aanbieder te analyseren.

Leidend hierbij is het onderscheid tussen de door de markt vereiste, gewenste communicatie en de door de overheid niet gewenste communicatie. Directe, afstands- en prijscommunicatie zijn principieel gewenst; marktcommunicatie, die een overtreding vormt van de publieke belangen of van bestaande wetten, moet daarentegen worden ingeperkt. Zo zeer als de diverse landen het eens zijn over het uitgangspunt, zo verschillend zijn hun meningen voor wat betreft de details van deze wet.

Het boek bevat de rechtsvergelijkende grondbeginselen voor de ontstane discussie over een Europese wet, die toeziet op eerlijke handel.

Auteurs

Portret van Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam