Home / Publicaties / Ministerie van Financiën start marktconsultatie over...

Ministerie van Financiën start marktconsultatie over verbetering DBFMO – standaarden

13/10/2016

Het Ministerie van Financiën heeft de belangrijkste stakeholders gevraagd input te geven op de huidige standaarden van de DBFMO – contracten. Het Ministerie wenst aan de hand van de ervaringen in de markt de huidige standaarden te verbeteren.

De huidige DBFMO-standaarden zijn hier te vinden.

Ter toelichting: D(esign)B(uild)F(inance)M(aintance)O(perate) projecten zijn zogenaamde integrale projecten. Dit zijn projecten waarbij verder wordt gekeken dan alleen de bouw- of renovatiefase. Ook de exploitatie en het gebruik wordt ondergebracht in één geïntegreerde contractvorm.

Geïntegreerde contracten verschillen op een aantal punten van traditionele contracten, zoals de UAV 2012. Bij geïntegreerde contracten worden verschillende fasen van een project aan één opdrachtnemer aanbesteed. Bij traditionele contracten is dit niet het geval, waarbij de verschillende fasen aan verschillende opdrachtnemers worden aanbesteed. Hierdoor is het moeilijker deze fasen goed op elkaar af te stemmen. Doordat geïntegreerde contracten aan één partij worden aanbesteed, wordt het voor die partij makkelijker om de verschillende fasen op elkaar af te laten stemmen en betere oplossingen te bedenken voor eventuele problemen die zich voordoen. Ook zorgen de opdrachtnemers, bij een geïntegreerd contract, in veel gevallen zelf voor de financiering.

Voorbeelden van andere geïntegreerde contracten waar de overheid mee werkt, zijn:

  • Design Build (DB)
  • Design Construct (DC)
  • Design Build Maintain (DBM)
  • EC Engineering Construct (EC)
  • Een integraal beheercontract (IBC)

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret van Arno Moret
Arno Moret
Partner
Amsterdam
Portret van Jeroen Berlage
Jeroen Berlage
Partner
Amsterdam