Home / Publicaties / Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt

Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt

23/08/2011

Het civiele recht kent het leerstuk van misbruik van bevoegdheid, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert die tot schadevergoeding verplicht of het uitoefenen van een bepaald recht belet. Misbruik van bevoegdheid speelt ook een rol in het beslagrecht. Uit recente ontwikkelingen in de rechtspraktijk blijkt dat meer aandacht wordt besteed aan misbruik van beslagrecht. De beslagsyllabus is inmiddels aangepast waarmee onder meer getracht wordt misbruik van beslagrecht te voorkomen. In dit artikel wordt, na een algemeen deel over vexatoor beslag en misbruik van bevoegdheid, een aantal recente praktijk-voorbeelden van misbruik van beslagrecht uit de rechtspraktijk besproken.

Publicaties
Beslag_en_executie_in_de_rechtspraktijk_2011_01_d.pdf
Downloaden
PDF 114,2 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam