Home / Publicaties / Misbruik Wob. Wanneer sprake van Wob-verzoek. Niet...

Misbruik Wob. Wanneer sprake van Wob-verzoek. Niet tijdig beslissen op aanvraag (ABRS, 20 augustus 2014)

13/10/2014

Een noot van Luurt Wildeboer bij de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 augustus 2014, nr. 201306541/1/A3.

Steeds vaker is er sprake van oneigenlijk gebruik van de Wob. Centraal in deze zaak staat de vraag in welke gevallen er sprake is van een Wob-verzoek. Het opnemen van een verwijzing naar de Wob is daarvoor niet in alle gevallen bepalend. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of tijdig is beslist op de aanvraag en of een dwangsom is verschuldigd wegens niet tijdig beslissen. Gemeenten kunnen vergoeding van dwangsommen voorkomen indien geen sprake is van een Wob-verzoek. Op deze manier kan misbruik van de Wob worden tegengegaan. In de annotatie wordt op de aspecten van misbruik van de Wob nader ingegaan.

Publicatie
Jurisprudentie_Bestuursrecht_2014_11_a.pdf
Downloaden
PDF 511 kB

Auteurs

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam