Home / Publicaties / Misleidende reclame: de strijd om de babyvoeding

Misleidende reclame: de strijd om de babyvoeding

15/02/2007

Recent heeft een kort geding plaatsgevonden tussen Nutricia en Kruidvat over reclame-uitingen van Nutricia voor de babyvoeding die Nutricia onder het merk Nutrilon op de markt brengt. Volgens Kruidvat zijn de reclame-uitingen van Nutricia misleidend. De rechter is het met Kruidvat eens, maar Kruidvat verliest de zaak toch omdat zij te laat en te veel heeft gevorderd.

Nutricia, onbetwist marktleider op het gebied van babyvoeding, krijgt steeds meer concurrentie. Nadat Kruidvat evenals Nutricia op de markt is gekomen met babyvoeding (volledige zuigelingenvoeding ter vervanging van en/of aanvulling op moedermelk alsmede opvolgmelk) waaraan zogenaamde prebiotische vezelmixen zijn toegevoegd, introduceert begin 2007 Albert Heijn onder haar huismerk babyvoeding. Babyvoeding is een hoogwaardig product dat aan allerlei eisen moet voldoen, die onder andere zijn vastgelegd in Europese richtlijnen.

Nutricia/Kruidvat

De strijd om een groot marktaandeel te behouden of te krijgen is hard en de concurrenten houden elkaar scherp in de gaten. In de reclame-uitingen had Nutricia de claim opgenomen: "let op: de gepatenteerde prebiotische vezelmix van Nutrilon is als enige goedgekeurd door de Europese Commissie!" Kruidvat vond de betreffende uiting misleidend omdat deze ten onrechte de indruk zou wekken dat de producten van Nutricia zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en als enige een prebiotisch mengsel zouden (mogen) bevatten. Nutricia heeft de uitingen met de gewraakte claim tussen september 2005 en mei 2006 verspreid. Kruidvat is in eerste instantie in juli 2006 een bodemprocedure begonnen over deze uitingen (en over een octrooi). Omdat Kruidvat in november 2006 toch nog uitingen heeft aangetroffen met de gewraakte claim, heeft zij Nutricia ook gedagvaard in kort geding. Nutricia heeft vervolgens aangeboden aan Kruidvat om gedurende de bodemprocedure de claim(s) waartegen Kruidvat bezwaar heeft niet te gebruiken en een onthoudingsverklaring te tekenen, versterkt door een boetebeding. Kruidvat is niet ingegaan op het aanbod van Nutricia omdat zij wilde dat Nutricia haar uitingen rectificeert. Nutricia bleek daartoe niet bereid.

Uitspraak

De rechter oordeelt dat de uitingen van Nutricia aan te merken zijn als misleidende reclame, maar wijst de vorderingen van Kruidvat in kort geding toch niet toe. Nutricia heeft immers toegezegd de gewraakte claim(s) gedurende de bodemprocedure niet meer te gebruiken en blijft bereid een met een boetebeding versterkte onthoudingsverklaring in verband met de gewraakte claim(s) te tekenen. Bij een "onthoudingsverbod" heeft Kruidvat dus geen spoedeisend belang meer. Tijdens de zitting stelt de rechter vast dat Kruidvat het kort geding eigenlijk uitsluitend heeft doorgezet om (vergaande) rectificaties te verkrijgen. Voor dergelijke rectificaties ontbreekt volgens de rechter echter een zwaarwegend spoedeisend belang. De na mei 2006 nog aangetroffen uitingen van Nutricia moeten volgens de rechter als (onmiddellijk rechtgezette) onbedoelde erfenissen uit het verleden worden gezien die geen rectificatie rechtvaardigen. Daarbij heeft Kruidvat volgens de rechter véél te lang gewacht met het opstarten van het kort geding. Bovendien zou een rectificatie de misleiding niet wegnemen maar alleen al gelet op het tijdsverloop eerder tot misverstanden aanleiding geven. De gewraakte claims moeten namelijk geacht worden in de vergetelheid te zijn geraakt. De rechter vindt óók dat de gevorderde rectificatie nogal "draconisch" is. Kortom: Kruidvat verliest de zaak omdat zij te laat en te veel heeft gevorderd. Verlies dus om formele in plaats van materiële redenen.

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam