Home / Publicaties / Misstanden bij dopingcontroles op de Spelen

Misstanden bij dopingcontroles op de Spelen

16/10/2008

Het IOC ontkent dat er sprake is van misstanden bij de dopingcontroles die op de Olympische Spelen in Beijing zijn uitgevoerd. Een onafhankelijke commissie die op verzoek van WADA (World Anti Doping Agency) toezicht hield op de dopingcontroles, kwam tot de conclusie dat 102 van de 205 deelnemende landen niet voldeden aan het opgeven van de ‘whereabouts-verplichtingen’ en dat van de 4770 uitgevoerde tests de uitslagen van 300 tests nog steeds ontbreken.

Recent stelde IOC via zijn hoofd medische commissie, die ook vice-voorzitter van WADA is, dat er niets aan de hand is. Het zou een communicatieprobleem betreffen. De uitslagen van de 300 tests zouden wel zijn ontvangen door IOC en WADA, maar dat was niet aan de onafhankelijke waarnemers van WADA medegedeeld.

Over het niet voldoen aan de whereabouts-verplichtingen door zoveel landen is door IOC niet veel gezegd. Toch is het aantal van 102 landen van de 205 deelnemers schokkend. Dat IOC wat terughoudend is over het doen van mededelingen hierover kan gelegen zijn in het feit, dat zo’n eerste nalatigheid niet tot sancties leidt. De betreffende landen zullen een waarschuwing krijgen, maar dan nog. Als je dit aspect van de dopingcontroles serieus wilt nemen, dan zal je er streng op moeten toezien dat de regelgeving daarover ook wordt nageleefd.

Het niet naleven van de whereabouts heeft alom bekendheid gekregen in de zaak Rasmussen. De door Rasmussen begane inbreuken op de dopingregelgeving door onjuiste opgave van waar hij zich in de voorbereidingen ophield, leidden uiteindelijk tot zijn ontslag bij de Rabobank wielerploegen.

De regelgeving met betrekking tot whereabouts is een belangrijk middel in de strijd tegen doping. Op grond van deze regelgeving moeten de sporters steeds van tijd tot tijd voor de nabije toekomst opgeven waar ze zich zullen bevinden. Het helpt de dopingautoriteiten in de wereld om out-of competition controles uit te kunnen voeren. WADA streeft ernaar om meer out-of competion test te kunnen doen. De ‘pakkans’ van zulke controles is groter, dan controles die worden uitgevoerd tijdens wedstrijden.

Toch ligt de regelgeving met betrekking tot whereabouts onder vuur. Tijdens de Olympische Spelen van Beijng uitte staatssecretaris van VWS mevrouw Jet Bussemaker nog kritiek op het systeem. Dat was minder gelukkig, omdat de regelgeving is gebaseerd op internationale afspraken, zoals de WADA-code. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan deze regelgeving.

Waar mevrouw Bussemaker wel een punt heeft is dat de wijze waarop de registratie van de whereabouts van de sporters in strijd zou kunnen zijn met het recht op de privacy van de sporters. De Europese Unie heeft hierover recent een standpunt ingenomen en dat lijkt tot de conclusie te komen dat onderdelen van het registratie systeem (het zogenaamde “ADAMS” ) niet toelaatbaar zijn onder de Europese privacy-regelgeving. WADA weigert vooralsnog aanpassingen aan ADAMS  uit te voeren en dat is de reden dat bijvoorbeeld in Nederland de Dopingautoriteit nog niet is over gegaan tot invoering van ADAMS.Dat is echter een kwestie van tijd en tot het zover is wordt de registratie van de opgaven van  sporters op een andere wijze door de Dopingautoriteit georganiseerd.

Auteurs

De foto van Dolf Segaar
Dolf Segaar
Partner
Amsterdam