Home / Publicaties / MSNLOCK geblokt: rechter vindt 'msn-en' geen synoniem...

MSNLOCK geblokt: rechter vindt 'msn-en' geen synoniem voor chatten

20/05/2008

De berichtgeving in de kranten over MSNLOCK kan u haast niet ontgaan zijn. "Microsoft daagt Nederlandse moeder wegens anti-chatprogramma MSNLOCK" of woorden van gelijke strekking sierden de krantenkoppen eind april. Klinkt sympatiek: een moeder die zich zorgen maakt over het overmatig computergebruik van kinderen en daartoe een 'chatbegrenzer' bedenkt, die zij MSNLOCK doopt. En wat gemeen van softwaregigant Microsoft om die arme moeder daarvoor direct voor de rechter te slepen...  Die rechter - de Haagse Voorzieningenrechter - trapte er niet in: achter die betrokken moeder gaat een professioneel softwarebedrijf schuil, Unicaresoft, dat met het gebruik van de naam MSNLOCK voor haar zogenaamde 'parental care' software inbreuk maakt op de MSN merkrechten van Microsoft. Bij vonnis van 7 mei 2008 heeft de Voorzieningenrechter Unicaresoft dan ook elk verder gebruik van MSNLOCK verboden en het bedrijf bevolen alle door haar geregistreerde msnlock domeinnamen aan Microsoft over te dragen.

MSN is geen soortnaam

Unicaresoft had aangevoerd dat MSN weliswaar bekend is, maar dat het relevante publiek dit allang niet meer opvat als een onderscheidingsteken van de producten van Microsoft. Zij stelde dat 'msn-en' inmiddels in de Nederlandse taal is ingeburgerd en door het publiek als synoniem wordt gezien voor chatten, ongeacht of er via de MSN Messenger van Microsoft of via een andere 'messenger' (bijvoorbeeld Hyves) wordt gechat. Die inburgering zou ook blijken uit het feit dat 'msn-en' inmiddels in de Van Dale is opgenomen en volgens het woordenboek 'chatten via een messenger' betekent. Het publiek zou dan ook de MSNLOCK algemeen opvatten als een 'chat-slot', als een product dat de chatfunctie (ongeacht welke) op een computer op slot kan zetten,  en niet als een specifiek van Microsoft afkomstig product.

De Haagse rechter gaat hier echter niet in mee. Hij vindt dat Unicaresoft onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het werken met MSN Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten. Kennelijk acht de rechter het ook niet aannemelijk dat chatten via Hyves als msn-en zou worden aangeduid. Met andere woorden: chatten doen we allemaal, MSN-ers noemen dat msn-en en Hyvers noemen dat hyven, maar Hyvers zullen dat niet msn-en noemen. En zelfs als msn-en wel als generieke aanduiding voor chatten zou moeten worden aangemerkt, dan betekent dat volgens de rechter nog niet dat dan ook automatisch het merk MSN tot soortnaam is verworden.

Verwarringwekkende overeenstemming

Nu MSN niet is verworden tot soortnaam, maakt Unicaresoft met het teken MSNLOCK inbreuk op de merkrechten van Microsoft. Het teken MSNLOCK is immers samengesteld uit het bekende merk MSN van Microsoft als onderscheidend element in combinatie met het beschrijvende deel 'lock'. Anders dan Unicaresoft stelt, bestaat er dan ook volgens de rechter wel degelijk verwarringsgevaar: het publiek zal kunnen denken dat de als MSNLOCK aangeboden software afkomstig is van Microsoft, ook omdat dit product soortgelijk is en complementair aan de producten die door Microsoft onder het merk MSN worden aangeboden, terwijl Microsoft zelf ook dergelijke 'parental care' software aanbiedt. Er is dan ook sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen het teken MSNLOCK en het bekende merk MSN van Microsoft.

Domeinnamen niet gerechtvaardigd

Omdat Unicaresoft haar product dus ook anders kan, en zelfs moet, aanduiden dan (een) msnlock, is er ook geen gerechtvaardigde reden voor het gebruik door Unicaresoft van de domeinnamen als msnlock.nl, msnlock.com en msnlock.eu. Unicaresoft werd dan ook bevolen deze domeinnamen allemaal aan Microsoft over te dragen. Unicaresoft had niet kunnen aantonen dat de domeinnamen voor Unicaresoft het enige mogelijke middel waren voor het in de markt zetten van haar 'parental care' software. Eens te meer nu zij - nog voordat het kort geding diende - de naam had veranderd van MSNLOCK in "Benzoy" (kennelijk had Unicaresoft op voorhand al weinig vertrouwen in een goede afloop van de zaak).

Media-aandacht

Tenslotte heeft de Voorzieningenrechter Unicaresoft veroordeeld tot vergoeding van de volledige door Microsoft geclaimde advocatenkosten van ruim EUR 18.000,--. Unicaresoft had nog aangevoerd dat toewijzing niet redelijk zou zijn, maar de rechter ging hier niet in mee, waarbij hij mede overwoog dat Unicaresoft tot de dag van de zitting uitgebreid de media-aandacht had opgezocht, niet alleen "om zichzelf af te schilderen als een moeder die opkomt tegen Goliath in het belang van de kinderen, maar ook om op niet mis te verstane wijze uitdrukking te geven aan haar voornemen de inbreuk niet te willen beëindigen". Die media-aandacht was voor Microsoft aanleiding om meer uren aan de voorbereiding van de zaak te besteden, hetgeen de rechter plausibel en redelijk achtte.

Al met al blijkt alle reclame die de media-aandacht voor Unicaresoft heeft opgeleverd uiteindelijk dan ook niet geheel gratis. Wél zal ook de publicatie van deze voor haar negatieve uitspraak in de media weer een bijdrage leveren aan de (naams)bekendheid van het Benzoy product. Net als deze Newsflash-bijdrage trouwens.