Home / Publicaties / Naheffing van afgetrokken btw omdat verleggingsregeling...

Naheffing van afgetrokken btw omdat verleggingsregeling niet was toegepast

24/08/2012

Gerechtshof Amsterdam heeft recent geoordeeld dat door een opdrachtgever afgetrokken btw kan worden nageheven indien de verleggingsregeling niet (correct) is toegepast. Deze regeling is voor de bouwsector van groot belang in de relatie tussen een aannemer en een onderaannemer. Bij onderaanneming wordt de btw die de onderaannemer over zijn deel van het werk is verschuldigd geheven van de aannemer.

Uitspraak

In deze zaak heeft een schoonmaakbedrijf gebruik gemaakt van ingeleend personeel van een zogenaamde uitlener. Op het inlenen van personeel is de btw-verleggingsregeling ook van toepassing. Deze regeling houdt in dat de btw niet zoals gebruikelijk bij de presterende ondernemer (i.c. de uitlener) wordt geheven, maar bij de afnemer van de prestatie (i.c. het inlenende schoonmaakbedrijf).

Ondanks de verleggingsregeling heeft de uitlener het schoonmaakbedrijf toch btw in rekening gebracht. Het schoonmaakbedrijf heeft de facturen betaald en de btw als voorbelasting afgetrokken. De uitlener heeft de btw niet afgedragen en is met de noorderzon vertrokken.

Volgens het Hof heft de inspecteur de op de facturen vermelde btw terecht na bij het schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf weet of had moeten weten dat de verleggingsregeling van toepassing is en bovendien heeft het in dit geval geen zin om aan de uitlener een naheffingsaanslag op te leggen.

Bouwsector

Behalve bij het uitlenen van personeel is de verleggingsregeling ook van groot belang voor de bouwsector. Deze wettelijke regeling is immers van toepassing op de relatie tussen een aannemer en een onderaannemer. Ook een zogenoemde eigenbouwer wordt in deze context als aannemer aangemerkt.

Bij onderaanneming wordt de btw die de onderaannemer over zijn deel van het werk is verschuldigd geheven van de aannemer. Uit de praktijk blijkt dat inspecteurs van de Belastingdienst door het faillissement van vele onderaannemers steeds meer belangstelling krijgen voor de wijze van factureren door aannemers en eigenbouwers. Hierbij wordt met name bekeken of de verleggingsregeling correct is toegepast. Indien dit niet het geval is zal de Belastingdienst in het geval dat een failliete onderaannemer gefactureerde btw niet heeft afgedragen, al snel gaan naheffen bij de aannemer dan wel bij de eigenbouwer.

CMS

Bovenstaande uitspraak illustreert het belang van een correcte toepassing van de verleggingsregeling. Met name over het begrip eigenbouwer kunnen vragen bestaan. Dit begrip wordt door de Belastingdienst immers ruim uitgelegd, maar niet kan worden aangegeven waar de grenzen precies liggen.

CMS helpt cliënten met vragen omtrent toepassing van de verleggingsregeling. Indien gewenst kan per bouwproject – al dan niet in overleg met de Belastingdienst – worden beoordeeld of er sprake is van het eigenbouwerschap.

Overigens kan ook in de situatie waarin een naheffingsaanslag wordt verwacht, bezien worden in hoeverre dit vermoeden gegrond is.

Auteurs

Willie Ambergen