Home / Publicaties / Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep op grond van...

Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep op grond van een processueel ondeelbare rechtsverhouding (Hof Amsterdam, 10 juli 2008)

03/05/2009

Een noot van Robbert van Opstal bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam dd. 10 juli 2008 (BW art. 3:303).

De rechtsverhouding in geschil, zoals tot uitdrukking gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding tussen partijen gerechtigd is tot het voeren van de desbetreffende aanduiding als merk en handelsnaam.

Publicaties
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2009_3.pdf
Downloaden
PDF 336,9 kB