Home / Publicaties / Nieuw: CMS Patent Litigation Guide / CMS website Patents...

Nieuw: CMS Patent Litigation Guide / CMS website Patents without borders

13/09/2013

CMS Patent Litigation Guide

Onlangs heeft CMS de CMS Patent Litigation Guide gepubliceerd. Deze Engelstalige gids geeft een handig overzicht van de juridische nationale procedures inzake octrooien in zeventien Europese landen, Rusland en China.

Per jurisdictie wordt onder andere ingegaan op: wie gerechtigd is om een octrooiprocedure te starten, bij welke rechtbank de procedure moet worden gestart, hoe lang een procedure ongeveer duurt, wat de kosten gemiddeld zijn, de rechtsmiddelen voor de eiser, de regels rondom het bewijs en de mogelijkheden van hoger beroep. Ook wordt de mogelijkheid besproken om een kortgeding te starten en de mogelijkheid om het conflict via alternative dispute resolution op te lossen.

Uit de CMS Patent Litigation Guide blijkt dat bepaalde elementen rondom octrooiprocedures in deze landen redelijk zijn geharmoniseerd. Toch bestaan er in de verschillende landen ook grote procedurele verschillen, bijvoorbeeld in de soort procedure dat gestart kan worden, de rechtsmiddelen voor de eiser en de mogelijkheden tot het benoemen van experts.

De CMS Patent Litigation Guide is natuurlijk geen vervanging van het advies van uw advocaat. Hopelijk fungeert deze gids als startpunt om te bepalen of het zinvol is om een advocaat in te schakelen indien u overweegt een octrooiprocedure in uw eigen of een ander land te starten.

Voor de volledige tekst van de CMS Patent Litigation Guide: klik hier

CMS website Patents without borders

In de CMS Patent Litigation Guide wordt niet ingegaan op het nieuwe Gemeenschapsoctrooi (Unified Patent) en het Gemeenschappelijk Octrooigerecht (Unified Patent Court). De huidige nationale procedures zoals beschreven in de CMS Patent Litigation Guide blijven relevant terwijl dit nieuwe regime wordt geïmplementeerd.

De Europese Unie is begin 2013 overeengekomen dat er een Gemeenschapsoctrooi komt. Met een Gemeenschapsoctrooi is een uitvinding door middel van één octrooi beschermd in de gehele Europese Unie, met uitzondering van Italië en Spanje. De regelingen rondom nationale octrooien blijven echter bestaan. Het blijft dus mogelijk om naast een Gemeenschapsoctrooi een nationaal octrooi aan te vragen.

Omdat de implementatie van de regelingen inzake het Gemeenschapsoctrooi en de instelling van een Gemeenschappelijk Octrooirecht nogal wat voeten in de aarde heeft, is door CMS een website gemaakt. Op deze Engelstalige website worden de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi en het Gemeenschappelijk Octrooigerecht op de voet gevolgd.

Klik hier voor een link naar de CMS website Patents without borders.

The CMS Intellectual Property Group

De CMS Intellectual Property Group bestaat uit ongeveer 150 advocaten in West, Centraal en Oost-Europa, Rusland en China. Ongeveer 50 advocaten van deze groep zijn gespecialiseerd in het voeren van (grensoverschrijdende) octrooiprocessen. Verder is binnen de CMS Intellectual Property Group een team samengesteld van advocaten die zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen van rondom het gemeenschapsoctrooi.

Auteurs

Portret vanWillem Hoorneman
Willem Hoorneman
Managing Partner
Amsterdam
Portret vanRogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam