Home / Publicaties / Nieuwe regels consumentenkrediet

Nieuwe regels con­su­men­ten­kre­diet

30/06/2010

ln 2008 is een nieuwe Europese Richtlijn Consumentenkrediet aangenomen. Op 11 juni 2010 moest deze Richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Door de Tweede Kamer verkiezingen, en het daarbij behorende reces, is deze datum niet gehaald door de Nederlandse wetgever. Momenteel is onduidelijk wanneer de nieuwe regels wel in werking treden, hoogstwaarschijnlijk zal dit niet eerder dan september 2010 zijn. De implementatie vindt plaats door een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op het financieel toezicht en de daarbij behorende lagere regelgeving. Het daartoe dienende wetsvoorstel is in maart 2010 ingediend bij de Tweede Kamer.

Publicaties
Update_Banking_Finance_2010_juni
Downloaden
PDF 2,4 MB