Home / Publicaties / Nieuwe wet vereist snel handelen gemeenten

Nieuwe wet vereist snel handelen gemeenten

19/06/2013

De nieuwe winkeltijdenwet die 1 juli a.s. in werking treedt, geeft gemeenten veel vrijheid voor plaatselijke regeling van zondagopenstelling. In plaats van de huidige reeks uitzonderingen voor de zondagopenstelling zoals de toerismebepaling, komt er één algemene wettelijke grondslag in de Winkeltijdenwet.
Op zich een goede zaak. De nieuwe Winkeltijdenwet voorziet echter niet in een overgangsregeling voor bestaande ontheffingen. Hierdoor bestaat het gevaar dat de wettelijke grondslag van deze ontheffingen vervalt indien gemeenten hun plaatselijke winkeltijdenverordening niet (tijdig) hebben aangepast.

Publicaties
FD_2013_06_19_c.pdf
Downloaden
PDF 54,1 kB

Auteurs

Jan van Vulpen, van
Luurt Wildeboer