Home / Publicaties / Nieuws aangaande uitkering volgens § 1 a van de ontslagbeschermingswet...

Nieuws aangaande uitkering volgens § 1 a van de ontslagbeschermingswet (Duits recht)

01/03/2008

Onderstaand artikel is een vertaling:

Een medewerker heeft recht op de wettelijke vergoeding bij ontslag om dringende bedrijfsnoodzaak en kan deze zelfs aanvragen wanneer het bedrijf - ter informatie - een lager vergoedingsbedrag in de ontslagbrief heeft genoemd. Hij kan als het bedrijf deze ontslagreden in zijn ontslagverklaring vermeld, bij het verstrijken van de termijn voor het indienen van de eis, aanspraak maken op de in ? 1 a van de ontslagbeschermingswet voorziene vergoeding. Deze bedraagt een half maandsalaris voor ieder jaar van het bestaan van het dienstverband.

Het ging om het geval van een ziekenhuisdokter, wiens afdeling gesloten werd. Het ziekenhuis heeft hem toegezegd dat hij bij het verstrijken van de termijn voor het indienen van de eis, aanspraak kon maken op een vergoeding ter hoogte van een half maandsalaris voor ieder jaar van het bestaan van het dienstverband. Het bedrag werd in de brief vastgesteld op € 22.678,43. Volgens de wettelijke specificaties had de arts echter recht op nog eens € 4.290,43 erbij.

Dit bedrag werd hem uiteindelijk ook door het BAG toegewezen. Een berekening van de vergoeding door de werkgever is wettelijk niet voorzien. Het vormt geen voorwaarde voor de aanspraak.

Met het voldoen aan de eisen van ? 1 a van de KSchG (ontslagbeschermingswet) ontstaat de aanspraak op vergoeding op impliciete wijze in de door ? 1 a alinea 2 KSchG voorziene hoogte. Dit is ook van kracht als de werkgever een te laag bedrag aangeeft, maar op hetzelfde moment te verstaan geeft dat hij de vergoeding in de wettelijk voorziene hoogte wil betalen (BAG d.d. 19-06-2007 - 1 AZR 340/06).

In een derde uitspraak heeft het BAG vastgesteld dat het laten verstrijken van de termijn voor het instellen van de eis daarentegen een dringende voorwaarde is voor de aanspraak op vergoeding. Als een werknemer na een ontslag door bedrijfsnoodzaak met het aanbod van een vergoeding bij het laten verstrijken van de termijn voor het instellen van de eis, deze instelt, en vervolgens in het verdere verloop terugneemt, dan is er niet voldaan aan de voorwaarden van ? 1 a KSchG. Het is de zin en het doel van ? 1 a KSchG de werknemer volledig te ontheffen van een rechtsconflict over de beëindiging van het dienstverband. Daarvan is echter bij zulke toedrachten juist geen sprake (BAG d.d.?-12-2007 - 2 AZR 971/06)

Mocht de werkgever zijn medewerker toch een lagere vergoeding willen aanbieden dan de in ? 1 a alinea 2 KSchG voorziene vergoeding van wettelijke hoogte, dan moet hij onmiskenbaar uitleggen dat zijn aanbod niet overeenkomstig ? 1 a KSchG is bedoeld (BAG d.d.?-12-07 - 2 AZR 807/06).

Auteurs

CMS Hasche Sigle