Home / Publicaties / Omzetprognoses gevaarlijk

Omzetprognoses gevaarlijk?

04/01/2010

ln franchiseland is altijd veel te doen over omzetprognoses die door franchisegevers worden verstrekt aan potentiële franchisenemers. Hiermee kan de franchisenemer een ondernemingsplan maken, dat met het oog op een financiering noodzakelijk is. Maar op het moment dat de franchisenemer de begrote omzet niet haalt, wordt de franchisegever vaak aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Kan dat zomaar?

Publicaties
Retailtrends_2010_01_a.pdf
Downloaden
PDF 3,2 MB

Auteurs

Portret vanAnita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam