Home / Publicaties / Onbemande geluidmeting mogelijk als bewijs overtreding...

Onbemande geluidmeting mogelijk als bewijs overtreding geluidvoorschrift

20/03/2019

Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid.

In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 1 - 2019, verzorgd door Luurt Wildeboer.

De opgenomen uitspraak is interessant voor de handhavingspraktijk. Het gaat hierin om de eisen die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gesteld aan de feitenvaststelling in geval van handhaving van geluidvoorschriften.Publicaties
Geluid_2019_01_a.pdf
Downloaden
PDF 3 MB

Auteurs

Luurt Wildeboer