Home / Publicaties / Onder voorbehoud

Onder voorbehoud

02/03/2009

De veranderingen in het economisch klimaat - ik gebruik het woord 'kredietcrisis' niet teneinde algehele treurnis te vermijden - leiden onherroepelijk tot een andere manier van zakendoen. Ondernemers leggen bestaande contracten kritisch onder de loep. Nieuwe projecten of samenwerkingen komen pas na lang wikken en wegen tot stand. Het proces van wikken en wegen wordt niet alleen ingegeven door de vraag of voor projecten wel financiering kan worden verkregen. Het lange onderhandelingstraject blijkt nu ook regelmatig samen te hangen met het feit dat de bazen van gisteren per vandaag plotseling zijn verdwenen. Nieuwe heren, nieuwe wetten. En het komt maar al te vaak voor dat de 'nieuwe heer' projecten van zijn voorganger(s) niet ziet zitten of dat het economisch tij (ìn zijn ogen) meer tegenzit dan verwacht. De gesprekken over de nieuwe projecten worden opgeschort of gestaakt.

Publicaties
Utrecht_Business_2009_01
Downloaden
PDF 1,5 MB

Auteurs

Portret van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Amsterdam