Home / Publicaties / Ongeoorloofde staatsteun; de financiële (on)uitvoerbaarheid...

Ongeoorloofde staatsteun; de financiële (on)uitvoerbaarheid van besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening (ABRvS 29 mei 2013)

23/08/2013

Een noot van Allard Knook bij de uitspraak van ABRvS, 29 mei 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:CA1374). Steeds vaker wordt betoogd dat ongeoorloofde staatssteun de financiële uitvoerbaarheid van besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening in de weg kan staan. ln deze uitspraak lijkt de Afdeling niet meer inhoudelijk te toetsen of er überhaupt sprake zou kunnen zijn van meldingsplichtige staatssteun, maar kijkt ze puur en alleen nog naar de vraag of de diverse risíco's van het handelen in strijd met het staatssteunrecht gevolgen zouden kunnen hebben voor de financiële uítvoerbaarheid.

Publicaties
Bouwrecht_2013_08_b.pdf
Downloaden
PDF 1,1 MB

Auteurs

Allard Knook