Home / Publicaties / Op weg met de Wabo (deel I)

Op weg met de Wabo (deel I)

01/08/2011

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het afgelopen najaar is, na de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet, een belangrijke stap gezet naar een volledige vernieuwing van het omgevingsrecht. Inmiddels hebben gemeenten en provincies, maar ook burgers en bedrijven, enige ervaring kunnen opdoen met de toepassing van deze wet en hebben zich de eerste geschillen voorgedaan. Het is daarom tijd om de eerste contouren van die rechtspraak te schetsen. Daarnaast is het zo dat, hoewel de invoering van de Wabo nogal wat voeten in de aarde heeft gehad en de praktijk nog nauwelijks de gelegenheid heeft gehad daaraan te wennen, in Den Haag al weer wordt nagedacht over de volgende stap, de totstandkoming van een Raamwet omgevingsrecht. Ook bij enkele ontwikkelingen in de wetgeving zal in onze bijdrage worden stilgestaan. Wij zullen dit doen in twee delen.

Publicaties
Vastgoed_Fiscaal_Civiel_2011_04
Downloaden
PDF 73,2 kB

Auteurs

Portret vanLuurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Portret vanJanneke Loenen - de Wild
Janneke van Loenen - de Wild